De gevechten bij het Haagsche Schouw

De rijksweg Den Haag - Amsterdam, met links het Haagsche Schouw en in de verte de brug. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

De brug

In de vroege ochtend van de 10e mei kregen een aantal verschillende Depot eenheden onafhankelijk van elkaar de opdracht om zich te begeven naar het Haagsche Schouw, destijds nog gelegen op Oegstgeests grondgebied. Duitse fallschirmjägers, afgeworpen bij vliegveld Valkenburg en Maaldrift, hadden de brug over de Rijn bezet. Met als doel de bevoorrading van de Nederlandse troepen onmogelijk te maken. De A44  en de N206 zoals we die nu kennen waren er nog niet zodat de huidige Haagsche Schouwweg nog onderdeel was van de rijksweg Amsterdam – Den Haag. In Katwijk werd de 1e Depot Afdeling van IV Dep.B.A in paraatheid gebracht en in Rijnsburg de Instructiebatterij 7 veld. Beiden werden uiteindelijk niet ingezet in de strijd om de brug bij het Haagsche Schouw.

Lees meer...

Advertentie

Kampfgruppe Buhse

Onder grote belangstelling marcheert  C.III-47IR onder leiding van Hauptman Rudolf Buhse over de Katwijkse boulevard. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

Stilte voor de storm

De Ju52 transportvliegtuigen van K.Gr.z.b.v.II staan op het punt om te landen op vliegveld Valkenburg. Het is 05:20 in de ochtend en het is stralend voorjaarsweer. De bemanning kan uit het raam vers geploegde akkers, groene weilanden en in bloei staande tulpenvelden zien. Na een scherpe draai gemaakt te hebben wordt de landing ingezet. Aan boord zijn de manschappen van C.III-47IR. Zij zijn gekozen om bij de aanval op Valkenburg als eerste te landen en samen met de reeds gedropte parachutisten het vliegveld te zuiveren.

Lees meer...

Graf von Sponeck, slachtoffer van zijn eigen regiem

General Von Sponeck inspecteert samen met Hauptman Buhse van C-III-IR47 de Duitse troepen op de boulevard in Katwijk aan Zee. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

Zuiveringen

Dat de Nazi's niet schroomden om zich te ontdoen van degenen die een andere mening toebedeeld waren  is geen geheim. Dat deze mensen zich soms in de eigen gelederen bevonden was eveneens geen belemmering om hen om te laten brengen. Denk maar aan Feldmarshall Erwin Rommel die na het uit de gratie raken bij Adolf Hitler gedwongen werd om zelfmoord te plegen. Of Oberst Graf Claus von Stauffenberg en zijn medestanders wiens verzet tegen Hitler eindigde voor het vuurpeloton. De daarop volgende zuivering van de Duitse legertop eiste vervolgens ook de nodige slachtoffers. Één van deze slachtoffers was Generalleutnant Hans Emil Otto Graf von Sponeck.

Lees meer...

Herkenningsplaatjes en Hundemarken

De graven in het duin van Obergefreiter Ewald Allerich en Feldwebel Georg Burmester, beide van IR47. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

Veldgraven

Vanaf het moment dat de Duitse aanval in alle vroegte de vrijdag voor het pinksterweekend verstoord had vielen zowel aan de Nederlandse als aan de Duitse zijde de nodige slachtoffers. De militairen die in en rond het vliegveld Valkenburg tijdens de gevechten sneuvelden, kregen in  veel gevallen ter plaatse een veldgraf. Deze lagen overal in het gevechtsgebied verspreid: in tuinen, langs wegen, en in de duinen. 

Lees meer...

De fusie van Valkenburg en Katwijk

Een beeld van de verwoestingen in Valkenburg tijdens de meidagen van 1940. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

Behoud van eigen identiteit

Op 1 januari 2006 was de fusie tussen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg een feit. Deze fusie had de nodige voeten in aarde gehad en heeft niet zonder slag of stoot plaatsgevonden. Met name Rijnsburg en Valkenburg probeerden naarstig hun eigen identiteit te behouden. Het heeft minstens een jaar geduurd voordat het plaatsnaambord “Rijnsburg gemeente Katwijk” aan de Rijnsburgerweg, niet meer wekelijks werd gevandaliseerd, en anno 2012 vraagt men zich nog steeds af of Valkenburg blijft leven als een groot aantal voorzieningen naar Katwijk wordt verplaatst.

Lees meer...

Advertentie

Onder het puin bedolven

Het gezin Mikx met rechtsonder Anna van Eck. <em>(Document: E. Wolthaus)</em>

Alarm!

Buiten loeien de sirenes van het luchtalarm al minuten achtereen. De bevolking van Rotterdam zoekt koortsachtig een schuilplaats in gebouwen en kelders. Vijf dagen geleden zijn de Duitsers ons land zonder waarschuwing binnengevallen en sindsdien woeden er hevige gevechten in de stad aan de Maas. Fallschirmjagers zijn geland om de spoorbruggen, Koninginnebrug en de Willemsbrug in te nemen om zo contact te maken met de noordoevers van de Maas en zo door te stoten naar de Vesting Holland.

Lees meer...

Rijnsburg tijdens de meidagen

Bevelen worden gegeven aan de manschappen van het onderdeel Bereden Artillerie gelegerd in Rijnburg tijdens de meidagen. <em>(Foto: P. Breen.)</em>

De rust wordt ruw verstoord

Ook in Rijnsburg zijn de laagvliegende vliegtuigen boven Katwijk en Valkenburg niet onopgemerkt gebleven. Machinegeweren knetteren in de verte en boven het vliegveld zijn grote rookwolken te zien. Het hele dorp is meteen in rep en roer. In de Kerkstraat is het een drukte van jewelste, mensen rennen door elkaar en soldaten schieten in het wilde weg op de vliegtuigen die overkomen. 

Lees meer...

Junkers Ju52, de noodlandingen op het strand

Een Ju52 van de 22e LL Div. op het strand tussen Wassenaar en Katwijk. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

Onderweg naar Nederland

In alle vroegte zijn ze vertrokken van diverse vliegvelden in Duitsland. Het is 10 mei 1940 en de parachutisten van 6./FJR2 en de soldaten van II en III/ IR47 zijn op weg naar de Nederlandse kust. Ingescheept op de vliegvelden Paderborn, Werl en Lippstadt worden ze in Junkers Ju52 transportvliegtuigen naar Nederland vervoerd met als bestemming vliegveld Valkenburg. 

Lees meer...

De hel van Valkenburg

Een haastig geschoten plaatje tijdens de meidagen van Duitse en Nederlandse soldaten voor de winkel van Meurs. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

Fall Gelb

Het is 10 mei 1940, uur X is aangebroken. Onder de code naam Fall Gelb heeft Duitsland de aanval ingezet tegen die Festung Holland. Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn nog in diepe rust. Op de landarbeiders na die zich in alle vroegte naar hun gewassen begeven om deze klaar te maken voor de veiling. 

Lees meer...

Advertentie

Pater Firmatus Stevens, gevangen in de vuurlinie

Het bidprentje van Pater Stevens, gesneuveld op 10 mei 1940 in het Missie College. <em>(Document: E. Wolthaus)</em>

10 mei 1940

Na de landing van de Duitse troepen op 10 mei 1940 bij het vliegveld Valkenburg, is één van hun eerste doelen de verovering van het St. Willibrord college in Katwijk aan de Rijn. Hier hadden tijdens de mobilisatie een aantal eenheden van 4-RI hun intrek genomen. Een aantal gebouwen van het Seminarium werden vervolgens na hevige gevechten door de Duitsers ingenomen.

Lees meer...

Paarden in de Pothof

Hoofdingang van veiling Bloemenlust aan de Oegstgeesterweg. <em>(Foto: Genootschap Oud Rijnsburg.)</em>

Wat vooraf ging

Wat eigenlijk niet veel mensen vandaag de dag nog weten is dat Rijnsburg naast de veiling Flora ook nog een andere bloemenveiling rijk is geweest, namelijk veilingvereniging "Bloemenlust".  

Lees meer...

Mobilisatie te Rijnsburg

De Rijnsburgse kantonnementswacht aangetreden voor de Openbare School in de Kerkstraat. <em>(Foto: P. Breen)</em>

In de jaren voor de oorlog was er al een voelbare spanning in Nederland. Er werden levensmiddelen gehamsterd en op initiatief van de Nederlandse regering werd er in 1939 een Centraal Distributie kantoor opgericht. Suiker was het eerste product dat op 11 oktober 1939 op de bon ging.

Lees meer...

De Valkenburgse wederopbouw

Een groepje Duitse officieren bekijkt de puinhopen in het dorp na 5 dagen oorlog. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

Valkenburg voor de oorlog

Met zijn elfhonderd inwoners is Valkenburg voor de oorlog een klein dorp dat bestaat uit naar schatting 250 huizen en boerderijen omringd door polders en landbouwgrond. Met als statig middelpunt de NH kerk aan het Castellumplein. 

Lees meer...

Advertentie

C.F. de Graaf

C.F. de Graaf

"Een zondagskind van 94"

(Interview C.F. de Graaf, d.d. 17 jan.09)

Dit is het verhaal van Dhr. C.F. de Graaf uit Voorburg en zijn herinneringen aan de mobilisatie en de oorlogsdagen die hij in Katwijk en Valkenburg doorbracht.

Lees meer...

Dirk van Delft

Dirk van Delft in zijn militair tenue. <em>(Foto: H. van Delft)</em>

"En toch mis ik er één..."

Dirk van Delft, een doodgewone kwekerszoon uit Rijnsburg, pas getrouwd en ongetwijfeld nog boordevol plannen, is het eerste Rijnsburgse oorlogsslachtoffer dat na de 10e mei te betreuren valt. Bijna 28 jaar oud en ingedeeld bij II 4-RI trekt Dirk met zijn eenheid op 10 Mei 1940 vanuit Noordwijk, over wat nu de provinciale weg is, maar vroeger niet meer dan een zandpad, naar Katwijk-Binnen om stelling te nemen achter de Rusthoek. 

Lees meer...

Klaas Ros

Klaas Ros in zijn militair tenue. <em>(Foto: Mevr. de Lange)</em>

"Hij was nog kleurenblind ook!"

Als de Duitse troepen op 10 mei 1940 in alle vroegte ons land binnenvallen is de Katwijker Klaas Ros samen met tientallen dorpsgenoten gelegerd in de kazerne aan de Hoefkade in Den Haag. Op dat moment slechts zes weken onder de wapenen was hij in maart 1940, met oproepnummer 158, bij zijn eerste oefening opgekomen. Klaas werd als dienstplichtig soldaat ingedeeld bij 5-4 depotbataljon. Om klokslag 06:15, op 10 mei 1940, verlaten ze in allerijl de kazerne aan de Hoefkade om de gelande Duitse troepen bij vliegveld Ypenburg het hoofd te bieden. 

Lees meer...

Huig van der Plas

Huig van der Plas in zijn militair tenue. <em>(Foto: H. van der Plas)</em>

Een Katwijker in Moerdijk

Het is mei 1940. Negen maanden geleden, op 29 augustus 1939, zijn alle dienstplichtige mannen tussen de negentien en vijfendertig jaar gemobiliseerd. In heel Nederland wachten deze Hollandse soldaten de komst van de vijand af, die hopelijk weg blijft, net zoals dat in de eerste wereldoorlog het geval was. Huig van der Plas, was veertien maanden geleden al opgekomen voor zijn dienstplicht, eigenlijk zit zijn diensttijd er dus al op, maar met de huidige oorlogsdreiging moet hij uiteraard gewoon in dienst blijven. Huig is met zijn onderdeel gelegerd in de haven van Moerdijk, zeventien kilometer onder Dordrecht. Zij zijn gespecialiseerd in het overbruggen van water door middel van pontonbruggen of vaartuigen. Als de Moerdijk bruggen worden opgeblazen, om een eventuele vijandelijke opmars te vertragen, is het hun taak om een alternatieve verbinding tussen de beide oevers te onderhouden.

Lees meer...

Advertentie

Mobilisatietijd in Katwijk

Sinds 1814 bestond de militaire dienstplicht al in Nederland. Ook in de aanloop tot de tweede wereldoorlog kwamen jonge mannen nog steeds op voor hun nummer en verbleven enige tijd op een kazerne. Hier kregen zij een militaire training, die ze in geval van oorlog moesten gebruiken om voor het vaderland te vechten.

Lees meer...

Militaire slachtoffers - Katwijk

"We zullen vechten voor ons trotsche bataljon"

In het 's Heerenschool in Katwijk aan den Rijn is in alle vroegte groot alarm geslagen. De manschappen van het III M.C. 4-RI die sinds augustus 1939 enkele gebouwen van het Seminarium bevolken zijn ruw in hun slaap gewekt door het geluid van vliegtuigmotoren. In de tuin van het Seminarium staan ze met verbazing te kijken naar het schouwspel wat zich boven hun hoofden afspeelt. 

Lees meer...

Katwijk in Oorlog wordt met zorg en passie samengesteld door Danny Hoek en Erik Wolthaus.
Heeft u informatie, verhalen, foto's, documenten, aanvullingen of correcties? Neem dan contact met ons op!

Klik hier voor een lijst van personen die hebben bijgedragen aan dit project.