Widerstandsnest 237

Café Schoonzicht dat in 1943 gesloopt werd ten behoeve van het schootsveld van Widerstandsnest 237. <em>(Foto: Plaatsengids.nl)</em>

Noordwijkschen Hoek

Op de plaats waar tegenwoordig het golfterrein zich bevind moest tijdens de oorlog een Widerstandsnest ingericht worden. Deze plek, een buurtschap dat in de volksmond nog steeds de Noordwijkerhoek genoemd wordt, was strategisch gekozen, omdat hier de brug over de Leidsche trekvaart en de Maandagse Wetering gelegen is. Enkele huizen aan de Voorhoutse kant en het Noordwijkse café Schoonzicht moesten in 1943 het veld ruimen ten behoeve van het schootsveld van de stelling. Het café, dat uitgebaat werd door de familie Compier, was toen al geen winstgevend bedrijf meer, omdat de Duitsers de avondklok hadden ingesteld. Nabij de Hoogenwegse molen en aan de andere zijde van de Lageweg, tegenwoordig Van Berckelweg, werden 9 bunkers gebouwd. Het geheel werd omringd door loopgraven met op de hoeken en langs de weg beddingen voor een stukken geschut. De stelling werd bemand door militairen van het 3./Luftwaffe Jäger Regiment 46.

Lees meer...

Advertentie

Widerstandsnest 244

Een manschappenonderkomen. <em>(Foto: G. Verdoes)</em>

Dit Widerstandsnest besloeg het gebied rond de Jan Zwanenbrug te Rijnsburg. De tankgracht die van de Rijn door het gebied van het tegenwoordige Heen liep kwam hier ten einde in de Maandagse Wetering. Een tactische plaats, omdat hier de weg van Rijnsburg naar Noordwijk liep. De stelling was gebouwd rond een boerderij en bestond uit meerdere woonverblijven, een drietal tobruks. Het geheel was omgeven door een zandwal met de bijbehorende loopgraven.

Lees meer...

Widerstandsnest 234

Luchtfoto van de stelling. Rechts is de spoorlijn te zien. Boven de stelling loopt de tankgracht richting Widerstandsnest 236. <em>(Foto: Topografisch Instituut Nederland)</em>

Deze stelling bestond uit een aarden omwalling met prikkeldraad. Binnen het Widerstandsnest waren een aantal bunkers gebouwd die de veiligheid van de toegang tot de tankgracht moesten waarborgen. Het geheel werd bemand door militairen van het 3./Luftwaffe Jäger Regiment 46.

Er is niets meer van deze stelling te zien.

Lees meer...

Widerstandsnest 235

Luchtfoto van het Widerstandsnest, gelegen aan de Maandagse Wetering met rechts een aftakking van de tankgracht, en links de sloot die richting Landgoed Offem loopt. <em>(Foto: Topografisch Instituut Nederland)</em>

In deze stelling was de Stabskompanie van het Luftwaffe Jäger Regiment 46 gelegerd, vlak aan een driesplitsing in de Maandagse Wetering. Het geheel was omgeven met prikkeldraadversperringen en een aarden omwalling. Tevens waren er diverse opstelplaatsen voor geschut. Over de stelling is verder niet veel bekend, maar afgaande op de luchtfoto zouden er ook enkele bunkers gestaan moeten hebben.

Van de stelling is heden ten dage niets meer te vinden.

Lees meer...

Advertentie

Stützpunkt XXXVIII ML

Baupunkt 170

Samen met Baupunkt 171 vormde dit Baupunkt het Noordelijk landfront. Baupunkt 170 bestaat voornamelijk uit een grote tankgracht. Ook was er een bunker van het type 655 gebouwd binnen dit Baupunkt.

Lees meer...

Stützpunkt XXXVIII ML

Baupunkt 171

Vanaf de zeekant begon hier de noordelijke tankmuur. Baupunkt 170 en 171 waren dan ook onderdeel van het Noordelijk Landfront. Het Noordelijk Landfront bestond vooral uit tankversperringen, met hier en daar een bunkertje.

De muur ging op een gegeven moment over in een versperring met asperges. Dat is een versperring van betonblokken met daarin bielzen gegoten. Deze versperring was op sommige plekken wel 3 rijen dik. Ook was er een woonbunker van het type 502 gesitueerd binnen dit Baupunkt. Helaas is deze gesloopt.

Lees meer...

Widerstandsnest 233

'Kriegsweihnacht 1944' staat met grote letters op de wand van een van de woonbunkers. <em>(Foto: Katwijk in Oorlog)</em>

Gangenstelsel aan de Duinweg

Ergens langs de Duinweg te Noordwijk was een gangenstelsel gesitueerd. Dit gangenstelsel had een totale lengte van zo'n 40 meter. In de verblijfsruimte van dit gangenstelsel bevinden zich een aantal wandschilderingen, ook wel fresco's genoemd. Deze zijn gemaakt door soldaten van de 5e compagnie 14e Schiff. Stamm Abteilung. Dit was de bemanning van de gangen tegen het eind van 1944. Deze afdeling van de Kriegsmarine werd gebruikt om gaten in de verdediging op te vullen.

Lees meer...

Advertentie

Widerstandsnest 232

Het meer dat in park Nieuw-Leeuwenhorst ligt was vroeger onderdeel van de tankgracht. <em>(Foto: D. Hoek)</em>

Nieuw-Leeuwenhorst

Deze stelling bevind zich in het huidige natuurpark Nieuw - Leeuwenhorst vlak langs de Gooweg. Dit Widerstandsnest was onderdeel van het Noordelijk landfront. In de oorlog was de stelling gelegen langs de tankgracht. Voor het graven van de tankgracht werd het landhuis wat hier stond, gesloopt. De stenen van dit landhuis zijn later gebruikt om de bunkers van de stelling te bouwen. De tankgracht is vandaag de dag niet meer te herkennen. Een klein stukje ervan is bewaard gebleven en is nu een meertje in het natuurpark.

Lees meer...

Stützpunkt XXXIII M

Baupunkt 172 - Marine Seeziel Batterie Noordwijk

In 1940 werd door de Marine Artillerie Abteilung 201 aangevangen met de bouw van een marinebatterij in de duinen ten noorden van Noordwijk. Deze moest er komen omdat er een gat in de kustverdediging zat, omdat de marinebatterijen voornamelijk georiënteerd waren geweest op het beschermen van de belangrijke havenmonden. Nu er steeds meer commandoacties op de kust werden uitgevoerd, werd het ook belangrijk tussenliggende stranden te beschermen tegen vijandelijke eenheden.

De 5./Marine Artillerie Abteilung 201 was vanuit de Südbatterie in IJmuiden overgekomen naar Noordwijk. Met pijn in het hart hadden ze deze batterij over moeten dragen aan de 4./Marine Artillerie Abteilung 201, die eerder de Nordbatterie bemanden. Toen zij aankwamen in Noordwijk was de levendigheid die de badgasten normaal brachten reeds verdwenen. De winter begon al te vallen en de complete batterij moest nog opgezet worden. Een enorme klus. Ook waren er nog geen degelijke onderkomens voor het batterijpersoneel. Het gebouw van de golfclub moest tijdelijk als onderkomen dienen, alhoewel dit betekende dat het een krappe bedoening werd wanneer en 's nachts geslapen moest worden. Voor de officieren werd villa "Casa Mare" gevorderd. Vanaf september '42 zou de batterij hernoemd worden naar 6./Marine Artillerie Abteilung 201 en begin 1944 naar 7./Marine Artillerie Abteilung 201.

Lees meer...

Stützpunkt XXXIV H

Een Franse tankkoepel met 3.8cm kanon, met op de achtergrond een 667 geschutsbunker. <em>(Foto: Stichting Menno van Coehoorn)</em>

Baupunkt 173/174 - Stelling rond Huis ter Duin

Deze Baupunkte zijn gesitueerd rond Huis ter Duin. Hier liep ongeveer 540 meter aan uitgebreide gangenstelsels. Er waren loopgraven en er stonden 4 St. bunkers rond Huis ter Duin. Ook liep er een stuk tankmuur voor Huis ter Duin langs. Rond de muur waren I profielen geplaatst en lagen mijnenvelden. De openingen in de muur voor Huis Ter Duin waren allemaal zo gemaakt dat ze ondoordringbaar waren voor tanks. Overige stukken werden afgesloten met steile duinen die ervoor zorgden dat een tank niet naar boven kon rijden in verband met de steilheid en lossigheid van het zand. Al met al niet zuinig verdedigd.

Het inslaan van de daken van gangen bij Huis ter Duin. Na het inslaan werden de gangen gevuld met zand. <em>(Foto: Stichting Menno van Coehoorn)</em>

Een bunker ten zuiden van Huis ter Duin met bijbehorende gang. <em>(Foto: Stichting Menno van Coehoorn)</em>

Lees meer...

Widerstandsnest 238

De 616 vlak voor de sloop. Op de buitenmuren waren bomen geschilderd ter camouflage. <em>(Foto: Gemeente Noordwijk)</em>

Baupunkt 189 - Landgoed Offem

Deze stelling lag nabij het landgoed Offem te Noordwijk-Binnen. Hier waren 13 bunkers gebouwd waarvan er 1 in St, dus met een wand en dakdikte van 2 meter, gebouwd was. Dit was een bunker van het type 616. Een zelfde bunker was gebouwd in Widerstandsnest 2a, bij het vliegveld. Telefoonlijnen vanuit de omgeving kwamen samen in deze bunker, welke bestond uit een afwachtingsruimte, nabijverdedigingsruimte en een ruimte voor kabelrollen. In de jaren '60 is de bunker tezamen met de andere werkjes gesloopt. Daarom is er helaas niets meer van de stelling te vinden.

Lees meer...

Advertentie

Stützpunkt XXXV H

Een Duitse militair voor een Hollandse bunker in Stp. XXXV H. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

Baupunkt 175

Dit Baupunkt bevond zich aan de zuidkant van Noordwijk aan Zee. Hier was een twintigtal bunkers gebouwd, waarvan er 2 een Nederlandse oorsprong hadden (1914-1918). De Nederlandse werkjes waren in 1939 al uitgegraven door het Nederlandse leger tijdens de mobilisatie. 2 bunkers hadden een wand en dakdikte van 2 meter. Dit was een bunker van het type 612 en een van 667. Deze stonden langs de zeekant opgesteld met de schootsrichting naar zuidwest.

Lees meer...

Widerstandsnest 59H

Eén van de enorme 688's. <em>(Foto: Katwijks Museum)</em>

Baupunkt 186/177a - Batterie Katwijk-Neu

Op deze 2 Baupunkte bevond zich Batterie Katwijk-Neu. Dit was een batterij met 3 St. bunkers van het type 688 waarin 17 cm geschut had moeten komen. Dit is nooit gebeurd, omdat de bunkers nooit in gebruik zijn genomen. De bunkers stonden ver van de zee af in de achterste duinenrij. Ze hadden een wand en dakdikte van drie meter gewapend beton en hadden een schootsopening van 120 graden. Het waren de enige 688's die in Nederland gebouwd zijn.

Lees meer...

Widerstandsnest 247

De voorkant van de 118a Sanitätsunterstand. <em>(Foto: E. Capello)</em>

Baupunkt 177 - Batt. Gef. Std. Rijnsoever

Dit baupunkt bevond zich op het terrein van de Willem van den Bergh stichting te Noordwijk. Binnen deze stelling waren 23 werken gebouwd waaronder 4 bunkers met een wand en dakdikte van 2 meter. 

Lees meer...

Stützpunkt XXXVI H

Villa Allegonda, tegenwoordig Hotel Savoy, met de tankmuur vlak na de oorlog. <em>(Foto: Katwijks Museum)</em>

Baupunkt 178/179/180

Dit baupunkt bevond zich in het gebied rond het Uitwateringskanaal te Katwijk. Er waren hier ongeveer 40 bunkers gebouwd waarvan er 5 een wand en dakdikte hadden van meer als 2 meter. Deze stelling was belangrijk, omdat deze een strategisch punt besloeg. Dit was namelijk de toegang tot de Oude Rijn, een belangrijk vaarwater.

Lees meer...

Advertentie

Stützpunkt XXXVa H

De tobruk, geheel overwoekerd door het struikgewas. <em>(Foto: D. Hoek)</em>

Deze luchtafweer batterij bevond zich nabij het oude stoomgemaal in Katwijk aan Zee. Tegenwoordig is hier camping de Noordduinen te vinden. In de batterij bevonden zich vier open beddingen, waarin het luchtdoelgeschut stond opgesteld. Deze beddingen stonden langs een weg die door de batterij heen liep. De weg liep in een cirkelboog door de batterij heen zodat de aanvoer van munitie en andere goederen gemakkelijk afgehandeld kon worden. In het hart van de stelling stond een vuurleidingpost, die aangesloten was op een gangenstelsel. Dit kleine gangenstelsel verbond 8 bunkers met elkaar. Het ging hier om de vuurleidingpost, een wasgebouw, twee woongebouwen, een tobruk, twee schuilplaatsen en een bunker die waarschijnlijk als officiersverblijf diende. Rond het gangenstelsel en de beddingen waren nog een aantal bunkertjes gebouwd. Dit waren voornamelijk bergplaatsen en tobrukjes. Over het gehele terrein wat de batterij besloeg liepen loopgraven die de losse bunkers met elkaar verbonden. 

Aan de oostzijde van de camping is nog een tobruk te vinden.

Lees meer...

Widerstandsnest 60H

Belangstellenden bekijken de af te breken bunkers van de stelling bij de Witte Kerk. <em>(Foto: Katwijks Museum)</em>

Baupunkt 181

Dit Baupunkt omvatte de stelling bij de Witte Kerk. Om te beginnen liep over de gehele boulevard een tankmuur van ongeveer 2 meter 50 hoog. Voor deze muur lag een mijnenveld van een halve kilometer lang. Deze liep van de stelling bij het uitwateringskanaal tot aan die bij de Witte Kerk.

Lees meer...

Widerstandsnest 61H

De Würzburg Riese, met op de achtergrond het Zeehospitium. <em>(Foto: D. Hoek)</em>

Baupunkt 183 - Gerät Freya

Binnen dit baupunkt, en een klein gedeelte van baupunkt 184, bevond zich de radarstelling "Gerät Freya". Deze naam is enigzins misleidend, omdat er binnen deze stelling geen Freya-radar geplaatst was, maar een Würzburg Riese radarsysteem. De stelling maakte deel uit van een duits Kriegsmarine radarpunt met codenaam FELIX. Dit baupunkt bevond zich aan het zuidelijke uiteinde van de Katwijkse boulevard. De Würzburg Riese was te bereiken via een weg die vanaf het tegenwoordige rijwielpad naar de radar toe liep.

Lees meer...

Stützpunkt XXXVI bH

Militairen van de Heeres Küsten Artillerie Abteilung 747 bij een Entfernungsmesser in Batterie Katwijk Alt tijdens de zomer van 1942. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

Baupunkt 184

Dit Baupunkt bestond uit drie delen. Geheel noordelijk had je het zuidelijke gedeelte van de radarstelling Gerät Freya. Een stukje zuidelijker lag de commandopost van de Heeres Küsten Artillerie Abteilung 1230, en nog zuidelijker lag de landmachtbatterij Heeres-Küsten-Batterie 5./1230 "Katwijk Alt". Al met al een behoorlijk uitgebreid Baupunkt. Dit was in de verdediging ook wel terug te vinden.

Lees meer...

Advertentie

Stützpunkt XXXVI L

Luchtfoto van een gedeelte van de batterij met linksonder de L403 en de tweede bunker van rechtsboven de L404. <em>(Foto: Staats Bosbeheer)</em>

Baupunkt 190 - Schwere Luftwaffe FLAK Batterie Katwijk

Binnen dit Baupunkt bevond zich een flinke luchtafweerbatterij. De batterij had 9 geschutsbeddingen van 2 verschillende types, 2 commandobunkers, een L407 munitiebunker en meer als twee dozijn bunkers met een wand en dakdikte van minder als 2 meter. De laatst genoemde bunkers betroffen onder andere een radiobunker, woonbunkers, opslagplaatsen, een garage, generatorruimtes en een badhuis. Ook was er een grote kantine binnen de batterij.

Lees meer...

Widerstandsnest 251

De observatiepost vlak na de oorlog. De camouflagenetten hangen nog over de bunker heen. <em>(Foto: Katwijks Museum)</em>

VF Observatiepost

Op dit widerstandsnest bevond zich de VF-observatiepost op het koepelduin (Ook "Wilhelminaberg" genoemd.). Deze bunker is bij menig Katwijker bekend als de koepelbunker. De Duitsers hadden vanaf dit punt een geweldig overzicht over het gehele duingebied. De observatietoren van de bunker ligt heden ten dage helemaal bloot, maar in de oorlog was deze tot aan de kijkspleet ingegraven. Dan werd er een stalen net overheen gehangen met camouflagenetten eraan, zodat de bunker zo min mogelijk zichtbaar was.

Lees meer...

Widerstandsnest 250

De in- en uitgang van het barakkenkamp. Aan de overkant van de Parklaan kijkt men de Duinstraat in. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

Barakkenkamp aan de Parklaan

Ongeveer ten hoogte van waar nu Huize Salem staat, was een barakkenkamp gevestigd. Deze houten barakken waren voor de oorlog al in gebruik door het Nederlandse leger. De Duitsers maakten er in de bezettingstijd dankbaar gebruik van. De barakken zijn onder andere in gebruik geweest door het Luftgaukommando Holland, 7./Grenadier Regiment 339 en heeft in 1944 als Kompanie Hauptquartier gediend voor de 1./Sch.Abtl.506.

Lees meer...

Widerstandsnest 2a

De Grossschaltstelle 616 achter de barakken van Flugplatz Katwijk. <em>(Foto: D. Hoek)</em>

Baupunkt 185

Dit Baupunkt bevond zich tussen de barakken van 'Flugplatz Katwijk'. Op deze locatie was een telefoonbunker van het type 616 gesitueerd. Deze telefoonbunker was in spiegelbeeld gebouwd met het originele ontwerp en had maar 1 scherfmuur in plaats van 2. Er was een ruimte voor kabelrollen en bovenop de bunker bevond zich een ringstand. Vanuit deze bunker werden er verbindingen gelegd met andere Duitse stellingen. Door de hele Stützpunkt Gruppe lagen telefoonwerkjes die met elkaar in verbinding stonden.

Lees meer...

Advertentie

Oostelijke Flakbatterij

Een gedeelte van het loopgravenstelsel dat de bunkers van de batterij met elkaar verbind. <em>(Foto: R. de Goede)</em>

Deze lichte Luftwaffe Flakbatterij bevond zich aan de oostkant van het vliegveld, op een hoek, ingesloten door de tankgracht die om het kamp heen liep. Deze plek ligt vlakbij het Valkenburgse Meer, wat toentertijd nog niet bestond.

Lees meer...

FLAK Witte Bergen

Deze leichte FLAK Stelle lag vlakbij de watertoren op een hoge duintop. Het geheel was gebouwd volgens de standaard indeling die een leichte FLAK stelle had, namelijk 3 flakbunkers, van het type Küver 441, met in het midden de vuurleidingpost, van het type Küver 428. Beide typen bunkers boden onderkomen aan 12 man. Bovenop de bunkers was het gevechts- of leitstand gedeelte. De gevechtsgedeelten, en ook de scherfmuren, bestonden vooral uit Formstein-blokken. Dit zijn een soort bloembak-achtige stenen. Waarschijnlijk, aan de afmetingen van het gevechtsplatform tezien, hebben er 20mm FLAK kanonnen in gestaan. Ook stond er een schijnwerperopstelling, waarschijnlijk van het type Küver 428, met de bijbehorende aggeregaatbunker, van het type Küver 455. Er was tevens een levensmiddelenbunker, een munitiebunker van het type MG36, een pompgebouw, een toiletgebouw, 3 schuttersputten, 2 Halbgrüppenunterstanden van het type Küver 467, een ontsmettingsgebouw en een tobruk type VF58c.

Lees meer...

Widerstandsnest 2b

De ingang van één van de woonbunkers. <em>(Foto: D. Hoek)</em>

Dit Widerstandsnest bevond zich in het duingebied vlak achter de telefoonbunker. De stelling beschikte over drie stukken luchtdoelgeschut, waarschijnlijk van het kaliber 20mm. Binnen de stelling zijn zo'n 30 werken gebouwd. Dit waren voornamelijk VF-bunkers, wat betekende dat deze waarschijnlijk in zouden storten bij een voltreffer.

Lees meer...

De vluchtleidingsbunker

De vluchtleidingsbunker op het vliegveld, vlak na de oorlog met een houten controletoren op het dak. <em>(Foto: M. Tieleman)</em>

Coördinatie van het vliegverkeer op Flugplatz Katwijk

Zoals op ieder vliegveld was er ook op Flugplatz Katwijk een plaats waar vanuit de vluchtleiding opereerde. Platzkommando Katwijk deed dit vanuit een grote bunker die aan de rand van de start en landingsbanen lag. Deze locatie was zo gekozen omdat er op die manier een perfect overzicht was over het vliegveld. Via deze bunker werd al het vliegverkeer op Valkenburg gecoördineerd.

Lees meer...

Advertentie

Stützpunkt XXXVIaH

Eén van de beddingen van de batterij. Op de achtergrond in Katwijk-Binnen te zien. <em>(Foto: Katwijks Museum)</em>

Baupunkt 187 - 2./A.R.16

Binnen dit baupunkt bevond zich de batterij aan de Nieuwe Duinweg te Katwijk. Het gebied rond de duinweg was toendertijd een redelijk bebost stuk duingebied, dat tegenwoordig in het dorp ligt. Binnen deze batterij bevonden zich ongeveer 45 werkjes. Vele van deze werkjes waren onderling verbonden met gangenstelsels. Er waren 5 geschutsopstellingen waarvan er 4 met de gangen verbonden waren. Deze opstellingen waren open beddingen met in het midden een verhoogd plateau met een stalen ring erop, zodat het geschut gedraaid kon worden. Dit geschut was Russisch 7.62 cm Gebirchtegeschutz, wat een soort kruising is tussen een mortier en een veldkanon.

Lees meer...

Widerstandsnest 63HL

Baupunkt 191

Aan de zeezijde van het zuidelijk landfront bevond zich Widerstandsnest 63HL. Dit was het zuidelijkste Widerstandsnest aan de kust dat bij Stützpunkt Gruppe Katwijk hoorde. De zuidzijde van de stelling was gebarricadeerd met asperges en drakentanden. Er stond hier een 5cm KwK opgesteld. Waarschijnlijk was hier ook een stuk 8,8cm PAK geplaatst. Dit kunnen we voorzichtig concluderen uit vondsten die rondom de stelling gedaan zijn.

De stelling werd bemand door de 7e en 8e Komp. 31 Jäger Regiment van het 16e Luftwaffe Feld Division. In totaal was hier 23 man gelegerd, waarvan er 4 onderofficier waren.

Lees meer...

Zuidelijk Landfront

Drie kinderen bij een stuk 5cm KwK op een VF65a in het zuidelijk landfront van Katwijk. <em>(Foto: J. Haasnoot)</em>

Widerstandsnest 63HL, Widerstandsnest 253, Widerstandsnest 254, Widerstandsnest 271, Widerstandsnest 5

Het zuidelijk landfront bestaat onder andere uit één van de langste, nog bestaande panzermauers van Europa. Deze uitgestrekte linie was bedoeld om de zuidkant van Stp. Gr. Katwijk te beschermen tegen vijandelijke aanvallen.

Lees meer...

Stützpunkt XXXIII ML

De Noordwijkse boulevard. <em>(Foto: Gemeente Noordwijk)</em>

Baupunkt 182

Dit Baupunkt was gesitueerd aan de Noordwijkse boulevard. Hier stond een geschutsbunker van het type 667, met een kanon dat het strand flankeerde.

Lees meer...

Advertentie

4./A.R.16

Een foto van 16 mei 1948 met rechts de 134 en links de 668. <em>(Foto: G. Russchenberg)</em>

Baupunkt 181a

Dit was een batterij die voor ondersteunend vuur moest zorgen. De batterij was gepland om gebouwd te worden in een kronkel van de rijn vlakbij Valkenburg, vlakbij waar tegenwoordig de Torenvlietbrug is. Het ging hier om de 4e batterij van het 16e Artillerie Regiment, maar dit regiment is nooit werkelijk aanwezig geweest, net zo min als de batterij ooit gebruikt is.

Lees meer...

Widerstandsnest 245

Stelling Rijnsburg

Deze stelling werd aan het water in de schutterswei gebouwd. Het BRV omschrijft het Widerstandsnest als "Stelling Rijnsburg" omdat deze zo dicht bij Rijnsburg lag. De locatie lag namelijk precies op het punt waar de Oude Rijn en het Oegstgeesterkanaal bij elkaar komen. Tevens ging de Overrijn hier Katwijk binnen door. Een zeer strategisch punt dus.

Lees meer...

Widerstandsnest 245a

Duitse militairen op de trambrug. De foto is genomen in de richting van Katwijk. Rechts is het huis 't Sandt te zien. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

Stelling bij de Sandtlaanbrug

De Sandtlaanbruggen, een voetbrug en parallel daaraan een trambrug, waren een belangrijke verbinding tussen de dorpen Katwijk aan den Rijn en Rijnsburg. Deze "bottleneck" werd dan ook door de bezetter gebruikt als controlepunt. Zij versterkten deze locatie met loopgraven en prikkeldraadversperringen. De eerste loopgraven werden in 1942 vanuit het Heerenschoolbos richting 't Sandthek aangelegd. Ook wel bekend als het huis met het leeuwtje. Aan de Rijnsburgse kant van de bruggen werden aan weerszijden van de weg drakentanden geplaatst, ook wel Höckerhindernisse genoemd. Uiteraard was deze plaats ook van strategisch belang, omdat het een overgang over de Oude Rijn betrof. Vanwege het strategisch belang van deze locatie werden de bruggen ondermijnd. Het waren beide vaste bruggen. Deze konden dus niet opengezet worden om het doorgaand verkeer te versperren, daarom werden er aan de pijlers van de bruggen springladingen aangebracht. Bij zware weerstand kon er zo voor gezorgd worden dat een eventueel invallende macht vertraagd kon worden. Even verderop, bij de Overrijn, was ook een trambrug aanwezig. Dit was een draaibrug, dus deze kon opengedraaid worden.

Lees meer...

Flugplatz Katwijk

Geallieerde luchtfoto van het vliegveld uit september 1944. Het vliegveld was toen al onklaar gemaakt door de bezetter. <em>(Foto: R. Hulmer)</em>

Vrijwel direct na de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 begonnen de Duitsers met herstelwerkzaamheden aan het kleine "Vliegpark Valkenburg". Het vliegveld had tijdens de bange meidagen van '40 veel schade opgelopen. Verspreid over het landingsterrein lagen tientallen wrakken van de Ju-52 transportvliegtuigen die tijdens de gevechten niet meer op konden stijgen. Ook de hangaars hadden schade opgelopen. De artillerie had kraters in het terrein geslagen.

Lees meer...

Advertentie

Katwijk in Oorlog wordt met zorg en passie samengesteld door Danny Hoek en Erik Wolthaus.
Heeft u informatie, verhalen, foto's, documenten, aanvullingen of correcties? Neem dan contact met ons op!

Klik hier voor een lijst van personen die hebben bijgedragen aan dit project.