De gevechten bij het Haagsche Schouw

De rijksweg Den Haag - Amsterdam, met links het Haagsche Schouw en in de verte de brug. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

De brug

In de vroege ochtend van de 10e mei kregen een aantal verschillende Depot eenheden onafhankelijk van elkaar de opdracht om zich te begeven naar het Haagsche Schouw, destijds nog gelegen op Oegstgeests grondgebied. Duitse fallschirmjägers, afgeworpen bij vliegveld Valkenburg en Maaldrift, hadden de brug over de Rijn bezet. Met als doel de bevoorrading van de Nederlandse troepen onmogelijk te maken. De A44  en de N206 zoals we die nu kennen waren er nog niet zodat de huidige Haagsche Schouwweg nog onderdeel was van de rijksweg Amsterdam – Den Haag. In Katwijk werd de 1e Depot Afdeling van IV Dep.B.A in paraatheid gebracht en in Rijnsburg de Instructiebatterij 7 veld. Beiden werden uiteindelijk niet ingezet in de strijd om de brug bij het Haagsche Schouw.

Lees meer...

Advertentie

Kampfgruppe Buhse

Onder grote belangstelling marcheert  C.III-47IR onder leiding van Hauptman Rudolf Buhse over de Katwijkse boulevard. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

Stilte voor de storm

De Ju52 transportvliegtuigen van K.Gr.z.b.v.II staan op het punt om te landen op vliegveld Valkenburg. Het is 05:20 in de ochtend en het is stralend voorjaarsweer. De bemanning kan uit het raam vers geploegde akkers, groene weilanden en in bloei staande tulpenvelden zien. Na een scherpe draai gemaakt te hebben wordt de landing ingezet. Aan boord zijn de manschappen van C.III-47IR. Zij zijn gekozen om bij de aanval op Valkenburg als eerste te landen en samen met de reeds gedropte parachutisten het vliegveld te zuiveren.

Lees meer...

Yad Vashem, de Rechtvaardigen van Rijnsburg

Mw. A. Glasbergen neemt haar Yad Vashem onderscheiding in ontvangst. Haar man Hendrik wordt hierbij posthuum geëerd. <em>(Foto: Genootschap Oud Rijnsburg.)</em>

Holocaust

Op 19 augustus 1953 werd in Israel Yad Vashem opgericht. Dit archief en onderzoeksinstituut is gevestigd in Jeruzalem. In deze archieven is de geschiedenis van de Holocaust opgeslagen. Tienduizenden persoonlijke getuigenissen zijn op video gezet of op schrift gesteld; er worden enorme hoeveelheden fotomateriaal en duizenden filmtitels in vele talen bewaard. Verder herbergt het archief miljoenen pagina's nooit gepubliceerde documenten, van de nazi's, van individuele Joden en Joodse instellingen, bezittingen, processen, gedeporteerden en overlevenden.

Lees meer...

Verraad en verzet aan de Zwarteweg

Het graf van Johannes Molegraaf op de begraafplaats aan de Oude Zeeweg in Noordwijk. <em>(Foto: Katwijk in Oorlog)</em>

Liever kanonnen dan boter

Na de Duitse inval in mei 1940 kreeg het Nederlandse volk te maken met vorderingen van materiaal en levensmiddelen. Liever kanonnen dan boter had de Führer Adolf Hitler aan het Duitse volk verkondigd. Men werd geconfronteerd met leveringen voor de voedselvoorziening en het inleveren van alle bruikbare metalen voor de oorlogsindustrie. De bereidheid tot inleveren was niet groot. Mensen verzonnen allerlei manieren om hun metalen voorwerpen te verstoppen. Koperen ketels en pannen werden begraven in tuinen of verborgen op zolders. Sommigen maakten zelfs geheime bergplaatsen om hun kostbaarheden te bewaren. Als afleiding werd er dan door hen één of ander onbenullig stuk keukengerei ingeleverd zodat andere waardevollere stukken veilig verstopt konden worden.

Lees meer...

Inundaties bij Katwijk

De Katwijkse buitensluis. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

De sluizen staan open!

Duizenden liters zeewater kolken met donderend geweld langs de sluisdeuren van de Katwijkse buitensluis. Als er niets gebeurd zal hierdoor het waterpeil in de achterliggende gebieden tot desastreuze hoogte stijgen. De eindstrijd is gestreden en acties zoals deze zijn de laatste stuiptrekkingen van de vijfjarige bezetting van ons land. De Duitsers hebben op 22 april 1945 een inundatie protocol ingezet dat snel gestopt moet worden.

Lees meer...

Advertentie

Valkenburg bevrijd

Een praalwagen in de Valkenburgse bevrijdingsoptocht met Jan van Leeuwen op de bok. <em>(foto: G. Russchenberg.)</em>

Het Vaderland getrouwe

De leden van de Valkenburgse Harmonie zijn druk bezig hun instrumenten op te poetsen. Er is werk aan de winkel. De Hoki Poki en vaderlandse liederen moeten worden ingestudeerd! Na vijf jaar Duitse onderdrukking mogen ze weer in alle vrijheid spelen. De Oranjevereniging vergaderd bijna iedere avond om de nodige festiviteiten te kunnen organiseren. Hieraan voorafgaand waren koortsachtig allerlei voorbereidingen getroffen om hun bevrijders op 8 mei 1945 in het dorp te kunnen ontvangen.

Lees meer...

Vanuit Noordwijk naar Engeland

Het voormalig Palacehotel aan de zuidzijde van de Noordwijkse boulevard, vanaf dit punt zijn tijdens de oorlog een aantal pogingen gedaan om de Engelse kust te bereiken. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

Met wisselend succes

Net als Katwijk kreeg Noordwijk in de oorlogsjaren ook te maken met het fenomeen Engelandvaarders. Nederlandse mannen en vrouwen die probeerden met kleine, vaak zelf geïmproviseerde vaartuigen, Engeland te bereiken om dienst te nemen en te vechten tegen de Nazi's. Deze pogingen waren met wisselend succes. Al in juli 1940 kwam de Duitse verordening om alle boten van het strand te halen. De aanleiding hiertoe was een succesvolle ontsnapping van een aantal mannen met de reddingsboot van Scheveningen. 

Lees meer...

Graf von Sponeck, slachtoffer van zijn eigen regiem

General Von Sponeck inspecteert samen met Hauptman Buhse van C-III-IR47 de Duitse troepen op de boulevard in Katwijk aan Zee. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

Zuiveringen

Dat de Nazi's niet schroomden om zich te ontdoen van degenen die een andere mening toebedeeld waren  is geen geheim. Dat deze mensen zich soms in de eigen gelederen bevonden was eveneens geen belemmering om hen om te laten brengen. Denk maar aan Feldmarshall Erwin Rommel die na het uit de gratie raken bij Adolf Hitler gedwongen werd om zelfmoord te plegen. Of Oberst Graf Claus von Stauffenberg en zijn medestanders wiens verzet tegen Hitler eindigde voor het vuurpeloton. De daarop volgende zuivering van de Duitse legertop eiste vervolgens ook de nodige slachtoffers. Één van deze slachtoffers was Generalleutnant Hans Emil Otto Graf von Sponeck.

Lees meer...

Tante Pos tijdens de oorlog

Duitse soldaten in de Rijnstraat, op de achtergrond is nog juist het torentje te zien van het postkantoor op de hoek van de Groote Steeg. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

Censuur

Na de inval van de Duitsers in ons land begon de bezetter meteen zijn invloed op het ambtelijke apparaat en de informatievoorziening in Nederland uit te oefenen. Dit in de vorm van censuur. Op 9 maart 1941 werden de oude omroepverenigingen opgeheven en kwam er een nieuwe, geconcentreerde nationale "rijksradio" onder directe Duitse controle. 

Lees meer...

Advertentie

Herkenningsplaatjes en Hundemarken

De graven in het duin van Obergefreiter Ewald Allerich en Feldwebel Georg Burmester, beide van IR47. <em>(Foto: E. Wolthaus)</em>

Veldgraven

Vanaf het moment dat de Duitse aanval in alle vroegte de vrijdag voor het pinksterweekend verstoord had vielen zowel aan de Nederlandse als aan de Duitse zijde de nodige slachtoffers. De militairen die in en rond het vliegveld Valkenburg tijdens de gevechten sneuvelden, kregen in  veel gevallen ter plaatse een veldgraf. Deze lagen overal in het gevechtsgebied verspreid: in tuinen, langs wegen, en in de duinen. 

Lees meer...

Katwijk in Oorlog wordt met zorg en passie samengesteld door Danny Hoek en Erik Wolthaus.
Heeft u informatie, verhalen, foto's, documenten, aanvullingen of correcties? Neem dan contact met ons op!

Klik hier voor een lijst van personen die hebben bijgedragen aan dit project.